Přehled aktuálních klinických registrů

Pneumologie

 Adresář registrů

AATD registry

Registr pacientů s deficitem alfa-1-antitrypsinu

Studie AATD registry představuje neintervenční multicentrické retrospektivně prospektivní longitudinální sledování
pacientů s deficitem alfa-1-antitrypsinu.

CESAR - Czech Severe Astma Registry

Projekt CESAR je národní, multicentrická, retrospektivě-prospektivní, observační, neintervenční studie pacientů
s těžkým astmatem. Sběr dat bude probíhat ve stanovených centrech pro léčbu těžkého astmatu.

EMPIRE

Klinický registr pacientů s idiopatickou plicní fibrózou (IPF).

CHOPN

Neintervenční multicentrická observační, prospektivní databáze zaměřená na sběr a analyzování dat o reálném stavu mortality a morbidity v neselektované skupině nemocných s CHOPN.