Přehled aktuálních klinických registrů

Pneumologie

 Adresář registrů

EMPIRE

Klinický registr pacientů s idiopatickou plicní fibrózou (IPF).

CHOPN

Neintervenční multicentrická observační, prospektivní databáze zaměřená na sběr a analyzování dat o reálném stavu mortality a morbidity v neselektované skupině nemocných s CHOPN.