MDS – MyeloDysplastický Syndrom

 Adresář registrů
MDS – MyeloDysplastický Syndrom

Klinický registr pacientů s myelodysplastickým syndromem.

start projektu: června 2009

Projekt MDS je klinický registr pacientů s myelodysplastickým syndromem (MyeloDysplastic Syndrome registry). Registr slouží ke sběru a vyhodnocování základních epidemiologických a klinických dat (základní záznamy), u vybraných skupin nemocných jsou sledovány laboratorní a cytogenetické údaje (rozšířené záznamy), případně i údaje z výzkumných projektů a klinických studií (specializované záznamy). Do projektu MDS je zapojeno několik desítek specializovaných center v České republice. Projekt je řešen pod garancí Pracovní skupiny myelodysplastického syndromu (MDS sekce České hematologické společnosti ČLS JEP).

  • Odborná garance: MUDr. Anna Jonášová (Všeobecná fakultní nemocnice v Praze), doc. MUDr. Jaroslav Čermák, MUDr. Markéta Marková, (Ústav hematologie a krevní transfúze), MUDr. Ivana Hochová (Fakultní nemocnice v Motole), MUDr. Libor Červinek (Fakultní nemocnice Brno)
  • Podpora: Novartis s.r.o., Celgene
  • Partneři: několik desítek hematologických a cytogenetických pracovišť v České republice (podrobnější informace najdete na www stránkách projektu MDS)
  • Stručný přehled výsledků: podrobnější informace najdete na www stránkách projektu MDS
MDS: klinický registr pacientů s myelodysplastickým syndromem