Registry.cz

Endokrinologie
Endokrinologie
Gastroenterologie
Gastroenterologie
Hematologie, hematoonkologie
Hematologie, hematoonkologie
Imunulogie
Imunologie
Kardiologie
Kardiologie
Neurologie
Neurologie
Oftalmologie
Onkologie
Onkologie
Patologie
Patologie
Pneumologie
Pneumologie
Revmatologie
Revmatologie
Screeningové programy
Screeningové programy

Webový portál Registry.cz prezentuje výzkumné klinické projekty založené na multicentrickém sběru dat. Jejich provozovatelem je Institut biostatistiky a analýz, s.r.o, spin-off společnost Masarykovy univerzity, která má dlouholeté zkušenosti s vytvářením a správou národních i mezinárodních klinických registrů a je v této oblasti partnerem mnoha odborných lékařských společností, zdravotnických zařízení a dalších veřejných i soukromých institucí. Velký důraz je kladen na bezpečnost shromažďovaných dat i na to, aby všechny projekty byly v souladu s platnou českou i mezinárodní legislativou.