Co nabízíme

Institut biostatistiky a analýz, s.r.o, spin-off společnost Masarykovy univerzity (IBA), poskytuje služby ve všech prioritních oblastech své činnosti (data mangement, analýza dat, informační technologie, klinické studie). Nabídka služeb externím subjektům se řídí nabídkou IBA  zveřejněnou na vlastních webových stránkách www.biostatistika.cz. Cena těchto služeb je stanovena na základě dohody zapojených stran a je zakotvena v uzavírané smlouvě. Služby poskytované studentům Masarykovy univerzity v rámci výuky (konzultace, kurzy, cvičení, pracovní výukové materiály apod.) nejsou žádným způsobem zpoplatňovány.