Vývoj a správa registrů

Vyvíjíme a provozujeme komplexní systémy pro sběr, validaci a analýzu klinických dat s využitím lokálních i webových technologií. V současnosti takto garantujeme několik desítek zdravotnických registrů a výzkumných projektů, z toho je řada mezinárodních (viz aktuální klinické registry).

Jsme schopni garantovat návrh, vývoj, implementaci a správu software v oblasti zdravotnické informatiky. Jedná se zejména o systémy pro multicentrický sběr dat včetně modulů pro jejich analýzu a následnou vizualizaci. Součástí IT služeb je centrum uživatelské podpory - help desk, které aktivně pomáhá vyvíjená řešení zprovoznit a výrazně zprofesionalizovat i na straně konečných uživatelů.

Náš tým má dlouholeté zkušenosti s vývojem a implementací klinických registrů. V této souvislosti jsme schopni nabídnout profesionální služby a zázemí, které takové projekty potřebují: dokážeme zajistit kompletní servis spočívající především v designu studie / registru, návrhu eCRF, tvorby řešení, technického zajištění, reportingu, monitoringu a statistické analýzy, a to nejen v rámci ČR, ale i mezinárodně. Systémy splňují nejvyšší nároky, a to jak legislativní, tak technologické.

Více informací o managementu kvality