Obecně o klinických registrech

Co je klinický registr?

Klinický registr je databáze neboli sběr záznamů o lidech, kteří onemocněli nějakou chorobou, mají vrozenou poruchu nebo jsou z jiného důvodu pod lékařským dohledem.

K čemu slouží klinický registr?

Klinické registry slouží k poskytování informací o lidech s daným onemocněním. Užitek z nich mohou mít pacienti, ošetřující lékaři i vědci – vždy záleží na uspořádání konkrétního registru.

Čím se liší klinický registr od klinické studie?

Klinická studie je – zjednodušeně řečeno – výzkumná studie, v níž je jedné skupině pacientů podán experimentální lék, zatímco druhá skupina pacientů dostává standardní lék, popř. nedostává žádný lék. Tím se zásadně liší od klinického registru, v němž se všem registrovaným pacientům dostává nejlepší možné léčby podle uvážení jejich ošetřujícího lékaře.