Farmakovigilance

V rámci registrů se velice často sleduje také bezpečnost léčivých přípravků – farmakovigilance. Sledování bezpečnosti léčby bývá často jedním z primárních či sekundárních cílů projektu. Pro sponzory registru jsme schopni zajistit automatizovaná on-line hlášení nežádoucích příhod či účinků (AE, ADR). V rámci farmakovigilančních procedur probíhají také safety reconciliation, tedy porovnání zadaných nežádoucích příhod v registru a safety databázi sponzora.