Analýza dat

Zabýváme se analýzou dat, modelováním a aplikacemi moderních informačních technologií v analýze rozsáhlých a komplikovaných souborů dat. Našimi hlavními vědeckými zájmy v oblasti zdravotnictví jsou zejména:

V rámci zpracování dat můžeme nabídnout celé spektrum činností v oblasti analýzy dat, přípravy reportů, prezentací a odborných článků. Výstupy jsou poskytovány buď ve formě grafů a tabulek doplněných o vysvětlující a interpretační komentáře, popis použitých metodik a jejich citace nebo v podobě komplexních závěrečných zpráv či vědeckých článků.

Výstupy analýz mohou být připraveny v českém nebo anglickém jazyce, po grafické stránce nabízíme výstupy jak pro prezentace na konferencích, workshopech atd. (MS Powerpoint nebo pdf formát), tak i podklady pro vědecké prezentace, disertační a habilitační práce nebo závěrečné zprávy projektů (MS Word nebo pdf formát), a to včetně návrhu jejich grafického zpracování.