Kvalita a management

Společnost institut biostatistiky a analýz, s.r.o. má propracovaný systém řízení kvality. Veškeré naše procesy jsou popsány a řádně zdokumentovány formou standardních operačních postupů, pracovních instrukcí, plánů a záznamů v souladu s požadavky mezinárodních norem:

Do systému kvality jsou také zapracovány požadavky GPP (Správné farmakoepidemiologická praxe) a GCP (Správné klinické praxe).

Jako Institut biostatistiky a analýz MU jsme v září 2008 získali první certifikát – ČSN ISO/IEC 20000-1:2006 o garanci kvality IT služeb. V září 2009 jsme úspěšně prošli dalšími dvěma certifikačními audity – managementu systému jakosti (ČSN EN ISO 9001:2001/2009) a managementu bezpečnosti informací (ČSN ISO/IEC 27001:2006).

Management systému jakosti i management poskytování IT služeb a bezpečnosti informací zůstávají i nadále implementovány a udržovány dle aktuálních verzí výše zmíněných norem. Na základě požadavků normy ISO 9001 přijímá Institut biostatistiky a analýz následující Politiku kvality.

V rámci poskytovaných služeb, provozování registrů, jejich technického, organizačního a statistického zajištění může docházet ke zpracování OÚ. IBA, s.r.o. má implementován proces pro nakládání s OÚ odpovídající platné české i evropské právní úpravě, viz Legislativní aspekty. Vzhledem k charakteru poskytovaných služeb IBA, s.r.o. jmenuje Pověřence pro ochranu osobních údajů. Kontakt na pověřence je gdpr@biostatistika.cz. Další informace viz dokument Privacy policy.