Další bezpečnostní opatření

Antivirová ochrana

Na našich serverech i pracovních stanicích je nainstalován antivirový software, který chrání počítače proti případně virové nákaze. Antivirový software je automaticky pravidelně aktualizován o nové virové definice případně nové verze software. Kromě rezidentní ochrany jsou počítače pravidelně každý týden manuálně skenovány.

Monitorování

Hardware i software podléhají nepřetržitému monitorování případných chyb. Je zajištěno neprodlené odstranění či náprava chyb.

Penetrační testování

Je prováděno pravidelné každoměsíční penetrační testování našich serverů, které má za cíl nalézt případně bezpečnostní problémy. Skenování je prováděno jak z interní sítě, tak z externí. Nalezené problémy jsou neprodleně napraveny či odstraněny.

Záznamy změn

Veškeré změny v konfiguraci, nastavení, instalaci software, služeb atd. jsou nejprve otestovány v neprodukčním prostředí na testovacím serveru či počítači. Veškeré provedené změny či zásahy do konfigurace, instalace software či služeb, manipulace s uživatelskými účty atd. jsou zdokumentovány a zaznamenány tak, aby systém mohl být v případě problémů neprodleně uveden do původního/aktuálního stavu.

Zálohování

Data i konfigurace našich systémů podléhají pravidelnému každodennímu zálohování. Zálohy jsou uchovávány v zabezpečených místnostech tak, aby nemohlo dojít k jejich zcizení či nechtěnému zničení. Pro přístup k zálohám dat platí stejná bezpečností opatření jako pro přístup k datům (či serverům) samotným. Zálohy se provádějí v noci tak, aby se minimalizovala zátěž systému.

Na pracovišti je vždy k dispozici aktuální záloha dat i systému tak, aby mohlo dojít k co nejrychlejší obnově systému v případě jeho havárie.