Síťová bezpečnost

Na všech komunikačních kanálech či síťových spojeních, které jsou používány pro práci s námi provozovanými registry, jsou vynucována a aplikována adekvátní bezpečnostní opatření.

Citlivé zprávy a komunikace týkající se osobních či jinak citlivých údajů je chráněna proti odposlechu či zneužití za pomoci standardních metod šifrování a bezpečné komunikace.

Firewall

Síťový provoz mezi naší vnitřní sítí a Internetem je filtrován a monitorován pomocí firewallu. Naše servery jsou navíc logicky odděleny od pracovních stanic uživatelů a umístěny v tzv. demilitarizované zóně, která je opět chráněna a monitorována pomocí firewallu.

Z důvodu zajištění vyšší bezpečnosti a výkonu je komunikace skrz firewall povolena pouze nezbytně nutným aplikacím, které neohrožují bezpečnost a nejsou v rozporu s celkovou bezpečnostní politikou.

Změny v konfiguraci firewallu jsou prováděny neprodleně po nalezení zranitelného místa, pokusu o útok případně z důvodu zvýšení propustnosti sítě či firewallu.

Záznamy o vzdáleném přístupu

Případná řešení používaná pro vzdálený přístup k našim počítačům si musí uchovávat veškeré záznamy o spojení nezbytné pro identifikaci původce a doby připojení.