Přehled aktuálních klinických registrů

Akutní medicína, toxikologie

 Adresář registrů

SONAR

Registr pacientů s první akutní CMP v karotickém povodí s permanentním neurologickým deficitem.