Přehled aktuálních klinických registrů

Endokrinologie, metabolismus

 Adresář registrů

NET – NEuroendocrine Tumours

Český registr neuroendokrinních nádorů.

REPAR

Celostátní registr pacientů léčených růstovým hormonem.