Přehled aktuálních klinických registrů

Chirurgie, traumatologie, ortopedie

 Adresář registrů

CyRUS – Cystektomický Registr Urologické Společnosti

Klinický registr pro studium nádorů močového měchýře léčených cystektomií a další následnou léčbou.