Přehled aktuálních klinických registrů

Chirurgie, traumatologie, ortopedie

 Adresář registrů

CyRUS – Cystektomický Registr Urologické Společnosti

Klinický registr pro studium nádorů močového měchýře léčených cystektomií a další následnou léčbou.

REVESTIVE

Sběr a hodnocení údajů z reálné klinické praxe při používání vysoce inovativního léčivého přípravku pacienty s diagnózou syndromukrátkého střeva (SBS), a to zejména v oblasti kvality života pečovatelů těchto pacientů s diagnózou syndromu krátkého střeva (SBS) s přihlédnutím k typu léčby.