Přehled aktuálních klinických registrů

Imunologie, alergologie

 Adresář registrů

PID – databáze primárních imunodeficiencí

Neintervenční, multicentrická, prospektivní studie sledující vývoj a léčbu vrozených dysfunkcí imunitního systému.