Přehled aktuálních klinických registrů

Onkologie, radioterapie

 Adresář registrů

BIOMARKERY PANKREAS

Hodnocení účinnosti nových spektroskopických biomarkerů pro detekci časného stadia karcinomu pankreatu.

BRESCA

BRESCA - Registr pacientů s karcinomem prsu léčených cílenou terapií

Registr BRESCA získává retrospektivní a prospektivní data pacientů s pokročilým karcinomem prsu léčených cílenou terapií, která odráží reálnou praxi onkologické terapie v České republice.

CAR-TOOL

CAR-TOOL - Klinický registr pacientů s hemato-onkologickým onemocněním léčených buněčnou terapii CAR-T (Chimeric Antigen Receptor T-cell)

Cervix.cz – Program cervikálního screeningu v České republice

Systém informační podpory Národního programu screeningu karcinomu děložního hrdla v České republice.

CLLEAR

Klinický registr pacientů s chronickou lymfocytární leukémií (CLL).

CyRUS – Cystektomický Registr Urologické Společnosti

Klinický registr pro studium nádorů močového měchýře léčených cystektomií a další následnou léčbou.

D-side

Projekt D-side je výzkumným počinem Kliniky plastické chirurgie u sv. Anny a na projektu spolupracuje s Institutrem biostatistiky a analýz, s.r.o. Konkrétně se jedná o sběr klinických dat pacientek ohledně jejich rozhodování (ne)podstoupit preventivní odstranění mléčné žlázy.

DATOOL ALL

Klinický registr pacientů s akutní lymfoblastickou leukemií (ALL).

DATOOL AML

Klinický registr pacientů s akutní myeloidní leukemií (AML).

FIND

Klinický registr pacientů s hematoonkologickými diagnózami, u nichž byla podána antimykotická léčba.

HCC VIRTUAL PATIENT

Projekt HCC-VP.COM představuje sérii kazuistik virtuálních pacientů s karcinomem jater. Interaktivní vzdělávací obsah byl vytvořen pro účely celoživotního vzdělávání lékařů především v oboru onkologie a míří na rozvoj kompetencí v oblasti klinického rozvažování. Tento mezinárodní projekt rozšiřuje paletu on-line výukových aktivit zejména pro mladé lékaře o prvky gamifikace v procesu celoživotního vzdělávání.

Infinity

Klinický registr pacientů s chronickou myeloidní leukemií (CML).

KELLY

Registr výsledků vyšetření na přítomnost mutace EGFR u pacientů s nemalobuněčným karcinomem plic (NSCLC) v České republice.

Kolorektum.cz – Program kolorektálního screeningu v České republice

Systém informační podpory Národního programu screeningu kolorektálního karcinomu v České republice.

LEUKEMIK.CZ

Virtuální pacienti, vážné a seriózní hry představují výukové objekty, které jsou stále více využívány v celoživotním vzdělávání lékařů a dalších zdravotnických profesionálů. Projekt Leukemik.cz představuje sérii virtuálních pacientů – interaktivních kazuistik, které umožňují procházet diagnosticko-terapeutické postupy u chronické myeloidní leukemie (CML) a akutní lymfoblastické leukemie s pozitivním Philadelphia chromozomem (Ph+ ALL). Ačkoli největší uplatnění se předpokládá především u hematoonkologů, tato edukační IT platforma se může stát zajímavým zdrojem informací i pro specialisty v dalších lékařských oborech.

Mamo.cz – Program mamografického screeningu v České republice

Systém informační podpory Národního programu screeningu karcinomu prsu v České republice.

MELANOM – sběr dat o pacientech s melanomem

Registr MELANOM je časově ohraničený neintervenční poregistrační sběr dat o pacientech s melanomem. Cílem projektu je kromě sledování pacientů s moderní nákladnou léčbou pokročilého onemocnění také sledování pacientů s léčbou adjuvantní. Sběr dat byl zahájen v prosinci 2020. Délka studie je plánovaná na 5 let (do konce roku 2025).

MIND

Klinický registr pacientů s myeloproliferativním onemocněním.

NET – NEuroendocrine Tumours

Český registr neuroendokrinních nádorů.

Ovaria

Registr nákladné léčby karcinomu ovarií.

RCC-VP.COM - Renal Cell Carcinoma Virtual Patients

Projekt RCC-VP.COM představuje sérii kazuistik virtuálních pacientů s karcinomem ledviny. Interaktivní vzdělávací obsah byl vytvořen pro účely celoživotního vzdělávání lékařů zejména v oborech onkologie a urologie a míří na rozvoj kompetencí v oblasti klinického rozvažování.

 

RENIS II - Registr pacientů s karcinomem ledvin

RENIS II představuje multicentrickou, neintervenční, observační, prospektivní studii pacientů s karcinomem ledvin (I. – IV. stádium).