Přehled aktuálních klinických registrů

Onkologie, radioterapie

 Adresář registrů

BIOMARKERY PANKREAS

Hodnocení účinnosti nových spektroskopických biomarkerů pro detekci časného stadia karcinomu pankreatu.

CAMELIA – Chronic MyEloid LeukaemIA

Mezinárodní klinický registr pacientů s chronickou myeloidní leukémií.

Cervix.cz – Program cervikálního screeningu v České republice

Systém informační podpory Národního programu screeningu karcinomu děložního hrdla v České republice.

CLLEAR

Klinický registr pacientů s chronickou lymfocytární leukémií (CLL).

CyRUS – Cystektomický Registr Urologické Společnosti

Klinický registr pro studium nádorů močového měchýře léčených cystektomií a další následnou léčbou.

DATOOL ALL

Klinický registr pacientů s akutní lymfoblastickou leukemií (ALL).

DATOOL AML

Klinický registr pacientů s akutní myeloidní leukemií (AML).

DoIT!

Neintervenční, multicentrická, retrospektivně-prospektivní studie pacientů s nádorovým onemocněním mozku, léčených v České republice dle běžné klinické praxe.

FIND

Klinický registr pacientů s hematoonkologickými diagnózami, u nichž byla podána antimykotická léčba.

Infinity

Klinický registr pacientů s chronickou myeloidní leukemií (CML).

KELLY

Registr výsledků vyšetření na přítomnost mutace EGFR u pacientů s nemalobuněčným karcinomem plic (NSCLC) v České republice.

Kolorektum.cz – Program kolorektálního screeningu v České republice

Systém informační podpory Národního programu screeningu kolorektálního karcinomu v České republice.

Mamo.cz – Program mamografického screeningu v České republice

Systém informační podpory Národního programu screeningu karcinomu prsu v České republice.

MDS – MyeloDysplastický Syndrom

Klinický registr pacientů s myelodysplastickým syndromem.

MELANOM – sběr dat o pacientech s melanomem

Registr MELANOM je časově ohraničený neintervenční poregistrační sběr dat o pacientech s melanomem. Cílem projektu je kromě sledování pacientů s moderní nákladnou léčbou pokročilého onemocnění také sledování pacientů s léčbou adjuvantní. Sběr dat byl zahájen v prosinci 2020. Délka studie je plánovaná na 5 let (do konce roku 2025).

MIND

Klinický registr pacientů s myeloproliferativním onemocněním.

NET – NEuroendocrine Tumours

Český registr neuroendokrinních nádorů.

RENIS II - Registr pacientů s karcinomem ledvin

RENIS II představuje multicentrickou, neintervenční, observační, prospektivní studii pacientů s karcinomem ledvin (I. – IV. stádium).