Přehled aktuálních klinických registrů

Patologie a laboratorní medicína

 Adresář registrů

KELLY

Registr výsledků vyšetření na přítomnost mutace EGFR u pacientů s nemalobuněčným karcinomem plic (NSCLC) v České republice.