Přehled aktuálních klinických registrů

Zdravotní péče, ošetřovatelství

 Adresář registrů

AMNIODERM

AMNIODERM – Lyofilizovaná amniová membrána v léčbě nehojících se ran: prospektivní, mezinárodní, multicentrická, paralelně kontrolovaná, randomizovaná studie.