Přehled aktuálních klinických registrů

Vzdělávací projekty

 Adresář registrů

AKUTNE.CZ: výukový a publikační portál zaměřený na akutní medicínu

Internetový portál zaměřený na interaktivní výuku akutní medicíny.

HCC VIRTUAL PATIENT

Projekt HCC-VP.COM představuje sérii kazuistik virtuálních pacientů s karcinomem jater. Interaktivní vzdělávací obsah byl vytvořen pro účely celoživotního vzdělávání lékařů především v oboru onkologie a míří na rozvoj kompetencí v oblasti klinického rozvažování. Tento mezinárodní projekt rozšiřuje paletu on-line výukových aktivit zejména pro mladé lékaře o prvky gamifikace v procesu celoživotního vzdělávání.

LEUKEMIK.CZ

Virtuální pacienti, vážné a seriózní hry představují výukové objekty, které jsou stále více využívány v celoživotním vzdělávání lékařů a dalších zdravotnických profesionálů. Projekt Leukemik.cz představuje sérii virtuálních pacientů – interaktivních kazuistik, které umožňují procházet diagnosticko-terapeutické postupy u chronické myeloidní leukemie (CML) a akutní lymfoblastické leukemie s pozitivním Philadelphia chromozomem (Ph+ ALL). Ačkoli největší uplatnění se předpokládá především u hematoonkologů, tato edukační IT platforma se může stát zajímavým zdrojem informací i pro specialisty v dalších lékařských oborech.

RCC-VP.COM - Renal Cell Carcinoma Virtual Patients

Projekt RCC-VP.COM představuje sérii kazuistik virtuálních pacientů s karcinomem ledviny. Interaktivní vzdělávací obsah byl vytvořen pro účely celoživotního vzdělávání lékařů zejména v oborech onkologie a urologie a míří na rozvoj kompetencí v oblasti klinického rozvažování.

 

VINCI - Virtual patient in cardiology and diabetology

VINCI PROJECT představuje sérii virtuálních pacientů z oblastí kardiologie a diabetologie. Vzdělávací obsah byl vytvořen pro účely celoživotního vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví, a to zejména v oborech interního lékařství, kardiologie, diabetologie, nefrologie a neurologie. Jedná se o kazuistiky s lineárním průchodem s dodanými fakultativními otázkami a generátorem skóre, které přibližuje virtuální pacienty do oblasti tzv. vážných her. Postupně budou přibývat další případy virtuálních pacientů k řešení.