RCC-VP.COM - Renal Cell Carcinoma Virtual Patients

 Adresář registrů
RCC-VP.COM - Renal Cell Carcinoma Virtual Patients

Projekt RCC-VP.COM představuje sérii kazuistik virtuálních pacientů s karcinomem ledviny. Interaktivní vzdělávací obsah byl vytvořen pro účely celoživotního vzdělávání lékařů zejména v oborech onkologie a urologie a míří na rozvoj kompetencí v oblasti klinického rozvažování. Tento mezinárodní projekt rozšiřuje paletu on-line výukových aktivit pro mladé lékaře o prvky gamifikace v procesu celoživotního vzdělávání.

 

start projektu: ledna 2022