SPARE - Registr pacientů se spastickou parézou

 Adresář registrů
SPARE - Registr pacientů se spastickou parézou

Studie SPARE je Multicentrická, retrospektivně-prospektivní, neintervenční studie zaměřená na populaci pacientů se spastickou parézou.

start projektu: dubna 2019

Primární cíl:

  • Sledování a vyhodnocování funkce horních a/nebo dolních končetin pacientů se spastickou parézou po aplikaci botulotoxinu a/nebo po absolvování rehabilitační léčby podle konceptu Dohoda o reedukačním tréninku. Funkce bude objektivizována pomocí Modified Frenchay Scale (u horní končetiny), resp. Desetimetrovým a/nebo Dvouminutovým testem chůze (u dolní končetiny).

Sekundární cíle:

  • Sledování a vyhodnocování koeficientu zkrácení, spasticity, slabosti a unavitelnosti po aplikaci botulotoxinu a/nebo po absolvování rehabilitační léčby podle konceptu Dohoda o reedukačním tréninku.
  • Sledování a vyhodnocování posunu ve škále GSSA (Global Subjective Self-Assessment scale).