AMNIODERM

 Adresář registrů
AMNIODERM

AMNIODERM – Lyofilizovaná amniová membrána v léčbě nehojících se ran: prospektivní, mezinárodní, multicentrická, paralelně kontrolovaná, randomizovaná studie.

start projektu: srpna 2022

Cílem studie je popsat účinnost, časový průběh hojení ran, frekvenci aplikací, toleranci a farmakoekonomické postavení AMNIODERM® ve srovnání se SoC.

Stručné shrnutí klinické studie: Po 6týdenní předléčbě diabetického vředu na noze standardními postupy (SoC) (SoC Period) budou subjekty vykazující terapeutickou rezistenci randomizovány do dvou léčebných skupin: experimentální skupina bude převedena na lokální léčbu s AMNIODERM® (lyofilizovaná amniová membrána - tkáňový transplantát) a kontrolní skupina obdrží nejlepší lokální léčbu podle místního standardu (kontrolní období). Kontrolní období bude trvat 12 týdnů. Bude porovnána změna velikosti rány, bezpečnost, komfort při výměně krytí a přímé náklady na léčbu v Kontrolním období.