REVESTIVE

 Adresář registrů
REVESTIVE

Sběr a hodnocení údajů z reálné klinické praxe při používání vysoce inovativního léčivého přípravku pacienty s diagnózou syndromukrátkého střeva (SBS), a to zejména v oblasti kvality života pečovatelů těchto pacientů s diagnózou syndromu krátkého střeva (SBS) s přihlédnutím k typu léčby.

start projektu: března 2021

Přípravek REVESTIVE (teduglutid) je analog GLP-2 (lidský glukagonu podobný peptid-2). Přirozeně se vyskytující GLP-2 je peptid vylučovaný střevními L buňkami, o kterém je známo, že zvyšuje střevní a portální průtok krve, inhibuje sekreci žaludečních kyselin a snižuje střevní motilitu. V několika neklinických studiích bylo pozorováno, že teduglutid chrání integritu střevní mukózy tím, že podporuje obnovu a normální růst střeva prostřednictvím zvýšení
výšky klků a hloubky krypt. Rozhodnutím SÚKL ze dne 8. prosince 2020 byla stanovena dočasná úhrada přípravku REVESTIVE (teduglutid). U tohoto léčiva je nákladová efektivita jedním z hledisek, ke kterému se bude přihlížet, a proto po období dočasné úhrady (2+1 roky) bude nutné sbírat data o kvalitě života pečovatelů a okolí pacienta, která napomohou vyhodnotit kvalitu života pečovatele při léčbě pacienta léčivým přípravkem REVESTIVE.
Cílem projektu je shromažďování a hodnocení údajů (dat) z reálné klinické praxe při používání vysoce inovativního léčivého přípravku pacienty s diagnózou syndromu krátkého střeva (SBS), a to zejména v oblasti kvality života pečovatelů těchto pacientů. Shromažďování údajů je nutné pro statistické zpracování a analýzu s cílem zhodnotit vliv pečovatelů na kvalitu života pacienta a prokázat nákladovou efektivitu léčby léčivým přípravkem.

Odborný garantt: Mudr. Petr Wohl, Ph.D., IKEM Praha, Centrum domácí parenterální výživy

Projektový management: Institut biostatistiky a analýz, s.r.o.