POPE

 Adresář registrů
POPE

Již ukončený klinický registr pacientů s chronickou obstrukční plicní nemocí (CHOPN) ve středoevropských a východoevropských zemích.

start projektu: 04/2014

ukončení projektu: 07/2018

POPE byl mezinárodní, multicentrický, prospektivní, observační, neintervenční registr pacientů s chronickou obstrukční plicní nemocí (CHOPN) v zemích střední a východní Evropy. Cílem studie POPE bylo vyhodnotit distribuci pacientů s CHOPN v běžné klinické praxi ve středo- a východoevropských zemích podle tíže onemocnění, jeho kategorie a fenotypů.

Primární cíl projektu:

  • vyhodnotit podíly pacientů podle tíže onemocnění (stadium 1, 2, 3, 4) a kategorie rizika (A, B, C, D) definované ve strategii GOLD 2011, a to v neselektované skupině postupně vyšetřovaných pacientů s CHOPN ve středo- a východoevropských zemích.

Sekundární cíle projektu:

  • vyhodnotit prevalenci různých fenotypů onemocnění podle předem definovaných kritérií,
  • vyhodnotit diagnostické přístupy k CHOPN ve středo- a východoevropských zemích,
  • posoudit rozdíly v terapeutických přístupech k CHOPN ve středo- a východoevropských zemích.

Další důležité informace:

  • Odborná garance: studii POPE garantovala řídící komise tohoto projektu (podrobnější informace najdete na www stránkách projektu POPE)
  • Podpora: Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG
  • Partneři: desítky pneumologických pracovišť v 11 zemích střední a východní Evropy (podrobnější informace najdete na www stránkách projektu POPE)
POPE: klinický registr pacientů s chronickou obstrukční plicní nemocí (CHOPN) ve středoevropských a východoevropských zemích