PET/CT-CZ(Q)

 Adresář registrů
PET/CT-CZ(Q)

Již ukončený projekt pro vybudování datové základny pro monitoring počtu a indikace vyšetření PET/CT v praxi klinických center ČR.

start projektu: ledna 2013

ukončení projektu: prosince 2014

Projekt PET/CT-CZ(Q) podložil exaktními a reprezentativními daty oblast plánování a optimalizace kapacit pro vyšetření pomocí PET/CT v regionech ČR. Byla vytvořena dlouhodobě udržitelná a snadno aktualizovatelná datová základna hodnocení této oblasti medicíny. Mapování provedených vyšetření PET/CT, jejich indikace a validované predikce očekávatelných počtů vyšetření v budoucnosti přinesly racionální podklady pro plánování v této oblasti léčebné péče. Jelikož jsou vyšetření PET/CT dominantně indikována u onkologických pacientů, tvořila tato oblast hlavní část analýz. Projekt však počítal se zpracováním klinických údajů od všech diagnostických skupin s indikací PET/CT vyšetření. Návrh projektu byl založen na zpracování již získaných a existujících dat. Zejména jde o data Národního onkologického registru ČR jako populačního zdroje dat a dále o reprezentativní data klinické praxe generovaná zpracováním administrativních dat významných zdravotnických zařízení.

  • Podpora: Projekt byl podpořen grantem poskytnutým společností ÚJV Řež, a.s.
  • Partneři: 14 největších zdravotnických zařízení ČR
  • Stručný přehled výsledků: podrobnější informace najdete na www stránkách projektu PET/CT-CZ(Q)
PET/CT-CZ(Q): vybudování datové základny pro monitoring počtu a indikace vyšetření PET/CT v praxi klinických center ČR