CZECH 3

 Adresář registrů
CZECH 3

Již ukončený průřezový registr pacientů s akutními koronárním syndromy v České republice.

start projektu: října 2015

ukončení projektu: listopadu 2015

Projekt navázal na průřezové registry akutních koronárních syndromů (AKS) provedené v letech 2005 a 2012. Hlavní výstupy z těchto registrů byly publikovány v prestižním časopise International Journal of Cardiology [1, 2] a další subanalýzy v časopise Cor et Vasa [3–5]. Do registru byli zařazeni všichni pacienti, kteří byli hospitalizováni s příjmovou diagnózou akutního koronárního syndromu v časovém období od 1. října 2015 do 30. listopadu 2015.

Cílem projektu bylo:

 • zhodnotit aktuální epidemiologickou situaci AKS v ČR,
 • zhodnotit aktuální strategii léčby AKS se zaměřením na pacienty přijímané pro AKS s pokračující ischémií,
 • zhodnotit nemocniční mortalitu, 30denní mortalitu, výskyt hlavních nežádoucích kardiovaskulárních příhod a závažného krvácení,
 • analyzovat aktuální farmakoterapii protidestičkovými preparáty včetně délky podávání a jejich změny v průběhu sledování.

Další důležité informace:

 • Odborný garant: prof. MUDr. Petr Widimský, Ph.D. (Česká kardiologická společnost)
 • Podpora: AstraZeneca Czech Republic, s.r.o.
 • Partneři: 10 kardiocenter (PCI-center) a desítky spolupracujících regionálních nemocnic (non-PCI-center)
 • Stručný přehled výsledků: Výsledky projektu jsou shrnuty ve výzkumné zprávě Registr akutních koronárních syndromů CZECH-3.

Literatura

 1. Widimsky P, Zelizko M, Jansky P, et al. The incidence, treatment strategies and outcomes of acute coronary syndromes in the “reperfusion network” of different hospital types in the Czech Republic: results of the Czech evaluation of acute coronary syndromes in hospitalized patients (CZECH) registry. International Journal of Cardiology 2007; 119(2): 212-219. doi: 10.1016/j.ijcard.2007.02.036.
 2. Tousek P, Tousek F, Horak D, et al. The incidence and outcomes of acute coronary syndromes in a central European country: results of the CZECH-2 registry. International Journal of Cardiology 2014; 173(2): 204-208. doi: 10.1016/j.ijcard.2014.02.013.
 3. Tousek P, Horak D, Tousek F, et al. Trends in epidemiology and the treatment of acute coronary syndromes in the Czech Republic: Comparison of the CZECH-1 and CZECH-2 registries. Cor et Vasa 2014; 56(4): e285–e290. doi: 10.1016/j.crvasa.2014.06.006.
 4. Roblova L, Tousek F, Tousek P, et al. Outcomes of patients hospitalized for suspected acute coronary syndrome, in whom the diagnosis was not confirmed: Results from the CZECH-1 and CZECH-2 registries. Cor et Vasa 2015; 57(1): e1–e5. doi: 10.1016/j.crvasa.2014.11.002.
 5. Widimsky P, Rokyta R, Stasek J, et al. Acute coronary syndromes with ongoing myocardial ischemia (ACS with OMI) versus acute coronary syndromes without ongoing ischemia (ACS without OMI): The new classification of acute coronary syndromes should replace old classification based on ST segment elevation presence or absence—Expert consensus statement of the Czech Society of Cardiology. Cor et Vasa 2013; 55(3): e225–e227. doi: 10.1016/j.crvasa.2013.04.008.