ERICA

 Adresář registrů
ERICA

Již ukončená multicentrická, národní, observační, neintervenční, prospektivní studie dětských pacientů s akutní infekcí dýchacích cest, kteří byli léčeni erdosteinem (Erdomed®).

start projektu: 10/2014

ukončení projektu: 07/2018

Akutní infekce horních cest dýchacích patří mezi nejčastější infekční onemocnění v ordinaci praktického lékaře. Často jsou předepisována antibiotika právě u infekcí horních cest dýchacích, ačkoliv jsou nejčastěji virového původu, popř. jsou podávána antibiotika se širokým spektrem účinku. Nesprávné používání antibiotik je jedním z důvodů rozvoje bakteriální rezistence. Nadužívání či nesprávné používání antibiotik je všeobecně stále realitou, přestože racionální antibiotická politika je už dlouho zájmem nejen národním, ale i celoevropským (WHO aktivity).

Erdostein, léčivá látka přípravku Erdomed, vykazuje nejen účinky mukolytické, ale také antioxidační, bakteriálně antiadhezivní a protizánětlivé. Může tak omezovat bakteriální kolonizaci a snižovat riziko bakteriální superinfekce. Vzhledem k tomu, že majorita dětských respiračních infekcí je původu virového, je racionální omezit empirickou indikaci antibiotik a zahájit léčbu přípravkem Erdomed hned v časných stadiích respiračních infekcí. Lze tak předpokládat zracionalizování a optimalizaci léčby ve smyslu opodstatněného nasazování antibiotik pouze v indikovaných případech a současně plného využití potenciálu léčivého přípravku Erdomed. Praktický lékař by tak měl mít i nižší náklady na léčbu.

Primární cíl projektu:

  • Sledování účinnosti a bezpečnosti LP Erdomed u dětských pacientů s akutní respirační infekcí, kteří měli v minulé sezoně opakovaně nasazena antibiotika pro respirační infekci. K potvrzení virové etiologie současného onemocnění byl použit CRP test.

Sekundární cíl projektu:

  • Aktivní podpora racionální antibiotické léčby a zlepšení preskripční praxe v ambulantní péči.

Další důležité informace:

  • Odborný garant: Prof. MUDr. František Kopřiva, Ph.D. (Dětská klinika Fakultní nemocnice Olomouc)
  • Podpora: Angelini Pharma Česká republika s.r.o.
  • Partneři: Do projektu byly zapojeny desítky ambulantních praktických lékařů pro děti a dorost z celé České republiky.