ALN AFME

 Adresář registrů
ALN AFME

Již ukončený klinický registr pacientů s chronickou myeloidní leukémií (CML) pro Arab Leukaemia Network.

start projektu: 10/2012

ukončení projektu: 12/2014

Arab Leukaemia Network (ALN) vznikla z iniciativy předních odborníků na leukémii v zemích Blízkého východu. ALN usiluje o snížení leukemické zátěže na úrovni jednotlivců, společností i vlád zapojených zemí. Za tímto účelem byla vytvořena elektronická platforma pro shromažďování záznamů o pacientech s leukémií, publikaci vědeckých poznatků a výsledků léčby, sdílení zkušeností a společný vývoj protokolů, které by nejen zlepšily výsledky léčby, ale také kvalitu života a přežití pacientů s leukémií.