REPAR

 Adresář registrů
REPAR

Celostátní registr pacientů léčených růstovým hormonem.

start projektu: února 2014

Registr REPAR (REgistr PAcientů léčených Růstovým hormonem) je projekt neintervenčního celostátního multicentrického a retrospektivně-prospektivního sběru dat o pacientech léčených růstovým hormonem. Projekt byl inicializován a je realizován pod odbornou záštitou České endokrinologické společnosti ČLS JEP.

Cíle projektu:

  • sběr epidemiologických a klinických dat o pacientech léčených růstovým hormonem,
  • evidence pacientů léčených růstovým hormonem,
  • posouzení bezpečnosti a účinnosti růstového hormonu pro jednotlivé diagnózy,
  • získání všech center pro aplikaci růstového hormonu v České republice pro spolupráci,
  • vyvinutí českého portálu sloužícího pro prezentaci výsledků registru a obecně také pro odbornou komunikaci zapojených center, případně pro jejich institucionální prezentaci.

Další důležité informace:

  • Odborný garant: prof. MUDr. Václav Hána, CSc., MUDr. Stanislava Koloušková, CSc.
  • Podpora: Pfizer s.r.o.
  • Partneři: všechna centra pro léčbu růstovým hormonem v České republice (podrobnější informace najdete na www stránkách projektu REPAR)
  • Stručný přehled výsledků: podrobnější informace najdete na www stránkách projektu REPAR
REPAR: celostátní registr pacientů léčených růstovým hormonem