Simplify

 Adresář registrů
Simplify

Již ukončený klinický registr pacientů, kteří podstoupili autologní transplantaci kmenových buněk a užívali plerixafor.

start projektu: 07/2011

ukončení projektu: 12/2017

Plerixafor je imunostimulant, který se u onkologických pacientů používá k mobilizaci hematopoetických kmenových buněk. Kmenové buňky jsou následně transplantovány zpět do pacientova těla. Mobilizace periferních kmenových buněk se obvykle provádí s využitím faktoru stimulujícího kolonie granulocytů (G-CSF), avšak u přibližně 15 až 20 % pacientů je neúčinná. Kombinace G-CSF a plerixaforu zvyšuje podíl pacientů s odpovědí na léčbu a dokáže vytvořit dostatečný počet kmenových buněk pro následnou transplantaci.

Projekt Simplify patří do skupiny projektů, na kterých spolupracuje Institut biostatistiky a analýz se skupinou CELL. IBA MU zajišťoval technický provoz registru a analýzu dat.

  • Odborná garance: prof. MUDr. Jiří Mayer, CSc.; prof. MUDr. Zdeněk Ráčil, Ph.D.
  • Partneři: velká hematoonkologická centra v České republice