FIND

 Adresář registrů
FIND

Klinický registr pacientů s hematoonkologickými diagnózami, u nichž byla podána antimykotická léčba.

start projektu: ledna 2011

Oportunní mykotické infekce u hematoonkologických pacientů patří mezi obávané komplikace. Nejvíce jsou ohroženi pacienti s akutní leukémií. Nejčastější mykotickou invazivní infekcí bývá kandidóza (především s původcem Candida albicans) a aspergilóza. Optimální diagnostika a léčba oportunních infekcí proto zaujímá velmi důležité místo v komplexní péči o tyto pacienty. Sledováním a vyhodnocením diagnostických postupů a hodnocení dosažených výsledků léčby u pacientů s invazivní mykózou je možné dojít k optimalizaci diagnostických a léčebných postupů.

Projekt FIND patří do skupiny projektů, na kterých spolupracuje Institut biostatistiky a analýz se skupinou CELL. IBA MU zajišťuje technický provoz registru a analýzu dat.

Primární cíl projektu:

  • shromáždit data o pacientech s diagnózou invazivní aspergilózy, invazivní kandidózy a o pacientech se vzácnou invazivní mykotickou infekcí,
  • monitorovat epidemiologii, léčbu a výsledky léčby pacientů s hematoonkologickými diagnózami, u nichž byla podána antimykotická léčba.

Sekundární cíle projektu:

  • standardizace diagnostického procesu a léčby hematoonkologických pacientů,
  • definování prognostických faktorů ve vztahu ke zvolenému typu léčby,
  • definování optimální léčby u jednotlivých hematoonkologických diagnóz,
  • standardizace léčebných postupů u hematoonkologických diagnóz,
  • posouzení ekonomické náročnosti léčby hematoonkologických diagnóz,
  • vypracování a zveřejnění metodických materiálů pro standardizaci vedení zdravotnické dokumentace a hodnocení výsledků péče v této diagnostické skupině, dokumentace bude využitelná i pro ostatní oblasti onkologie.

Další důležité informace:

  • Odborná garance: prof. MUDr. Jiří Mayer, CSc.; prof. MUDr. Zdeněk Ráčil, Ph.D.
  • Partneři: velká hematoonkologická centra v České republice
FIND: klinický registr pacientů s hematoonkologickými diagnózami, u nichž byla podána antimykotická léčba