DATOOL ALL

 Adresář registrů
DATOOL ALL

Klinický registr pacientů s akutní lymfoblastickou leukemií (ALL).

start projektu: 01/2013

Cíle projektu:

  • sběr epidemiologických a klinických dat o pacientech s ALL,
  • hodnocení výsledků léčby,
  • zlepšení informovanosti o dosažených léčebných výsledcích.

Projekt DATOOL ALL patří do skupiny projektů, na kterých spolupracuje Institut biostatistiky a analýz se skupinou CELL. IBA MU zajišťuje technický provoz registru a analýzu dat.

  • Odborná garance: prof. MUDr. Michael Doubek, Ph.D.; prof. MUDr. Jiří Mayer, CSc.
  • Partneři: velká hematoonkologická centra v České republice
DATOOL ALL: klinický registr pacientů s akutní lymfoblastickou leukemií (ALL)