DATOOL AML

 Adresář registrů
DATOOL AML

Klinický registr pacientů s akutní myeloidní leukemií (AML).

start projektu: 01/2007

DATOOL AML je registr zaměřený na sběr údajů o pacientech s akutní myeloidní leukemií (AML). Od roku 2014 je jeho součástí také registr NAPOLEON, který shromažďuje data o pacientech s akutní promyelocytární leukemií (AML M3).

Databáze „DATOOL - NAPOLEON“ představuje nový projekt České leukemické skupiny – pro život (CELL). Databáze vznikla ve spolupráci s německou studijní skupinou „German - AML Intergroup“. Obsahuje identická data jako registr „NAPOLEON“ vytvořený zmíněnou německou studijní skupinou. Jedná se o neintervenční a nerandomizovanou observační prospektivní studii sledující případy akutní promyelocytární lekemie (APL).

Databáze DATOOL je již od svého začátku definována jako velmi detailní databáze shromažďující data epidemiologická, data charakterizující typ AML, způsob a efekt léčby, follow-up po ukončené léčbě, data o transplantacích a další. Dále umožňuje sběr dat speciálních, například dat důležitých pro klinické testování nových léčiv a podobně.

Projekt DATOOL AML patří do skupiny projektů, na kterých spolupracuje Institut biostatistiky a analýz se skupinou CELL. IBA MU zajišťuje technický provoz registru a analýzu dat.

  • Odborný garant: prof. MUDr. Jiří Mayer, CSc., prof. MUDr. Zdeněk Ráčil, Ph.D.
  • Partneři: velká hematoonkologická centra v České republice
DATOOL AML: klinický registr pacientů s akutní myeloidní leukemií (AML)