CLLEAR

 Adresář registrů
CLLEAR

Klinický registr pacientů s chronickou lymfocytární leukémií (CLL).

start projektu: září 2011

Chronická lymfocytární leukémie (CLL) je u dospělých pacientů nejběžnější formou rakoviny krve. Touto chorobou je postiženo asi 120 000 lidí v Evropě a USA – většinou jde o pacienty ve věku nad 50 let.

Jedním z charakteristických rysů chronické lymfocytární leukémie je hromadění funkčně nevyvinutých bílých krvinek (lymfocytů) v kostní dřeni, krvi, lymfatické tkáni a v dalších orgánech. Lymfocyty se v krvi nacházejí ve dvou různých formách: jako tzv. B buňky a T buňky. V 95 % všech případů CLL jde pravě o postižení lymfocytů B.

Zmutované B buňky žijí déle něž normální zdravé buňky. Hromadění funkčně nezralých, nevyvinutých buněk v kostní dřeni překáží vytváření zdravých buněk a může tak být i příčinou úmrtí.

Všeobecně se rozlišuje mezi akutními a chronickými formami leukémie. Na rozdíl od akutních forem se u chronické formy (jednou je i CLL) často dlouhodobě neprojevují žádné příznaky. Občas se stává, že se na chronickou leukémii přijde celkem náhodou při rutinním krevním testu. Někdy je však toto onemocnění možné identifikovat podle nezřetelných, symptomů, jakými mohou být například únava, zvýšené teploty, náhlý úbytek hmotnosti, noční pocení, nezvykle časté nachladnutí nebo infekční choroby, zduření žláz v krku, ve slabinách, nebo zduřelá slezina.

Projekt CLLEAR patří do skupiny projektů, na kterých spolupracuje Institut biostatistiky a analýz se skupinou CELL. IBA MU zajišťuje technický provoz registru a analýzu dat.

Primární cíle projektu:

  • sběr epidemiologických a klinických dat o pacientech s chronickou leukémií,
  • zhodnocení výsledky léčby,
  • zlepšení informovanosti o dosažených léčebných výsledcích.

Další důležité informace:

  • Odborný garant: prof. MUDr. Michael Doubek, Ph.D., MUDr. Petra Obrtlíková, prof. MUDr. Marek Trněný, CSc.
  • Partneři: velká hematoonkologická centra v České republice
CLLEAR: klinický registr pacientů s chronickou lymfocytární leukémií (CLL)