Thromboreductin

 Adresář registrů
Thromboreductin

Registr pacientů s diagnózou esenciální trombocytémie nebo trombocytémie provázející jiné myeloproliferativní onemocnění, kteří jsou léčeni anagrelidem (Thromboreductin®).

start projektu: 09/2011

ukončení projektu: 03/2019

Thromboreductin je multicentrická, prospektivní, neintervenční poregistrační studie bezpečnosti (NPSB). Projekt byl iniciován na Institutu biostatistiky a analýz Masarykovy univerzity (IBA MU), v současné době pokračuje na univerzitní společnosti Institut biostatistiky a analýz, s.r.o. (IBA s.r.o.).

Thromboreductin® je v ČR registrován pro léčbu esenciální trombocytémie (ET), která patří vzhledem k četnosti svého výskytu mezi vzácná onemocnění.

Podmínkou registrace přípravku Státním ústavem pro kontrolu léčiv (SÚKL) bylo vytvoření a provoz databáze pacientů s ET léčených přípravkem Thromboreductin®, včetně následné analýzy bezpečnostního profilu přípravku a ověření účinnosti přípravku v podmínkách běžné klinické praxe.

Primární cíl projektu:

  • hodnocení bezpečnostního profilu léčivého přípravku Thromboreductin®

Sekundární cíle projektu:

  • analýza účinnosti léčivého přípravku Thromboreductin® v podmínkách běžné klinické praxe,
  • sběr základních epidemiologických dat o sledované populaci pacientů.

Další důležité informace:

  • Odborný garant: prof. MUDr. Miroslav Penka, CSc.
  • Podpora: AOP Orphan Pharmaceuticals, AG