Prague 18

 Adresář registrů
Prague 18

Randomizovaná studie srovnávající účinnost ticagreloru a prasugrelu u pacientů s infarktem myokardu s elevacemi ST, kteří jsou léčeni primární PCI.

start projektu: 10/2013

Do randomizované multicentrické studie Prague 18 jsou zařazováni pacienti s akutním IM indikovaní k primární perkutánní koronární intervenci (PCI). Pacienti jsou následně randomizováni k léčbě prasugrelem v úvodní dávce 60 mg a udržovací dávce 10(5) mg/den nebo ticagrelorem v úvodní dávce 180 mg a udržovací dávce dvakrát 90 mg/den.

  • Odborný garant: doc. MUDr. Zuzana Moťovská, Ph.D. (Česká kardiologická společnost ČLS JEP)
  • Partneři: 11 kardiologických pracovišť v České republice
  • Stručný přehled výsledků: Motovska Z, Hlinomaz O, Kala P, et al. One-year outcomes of prasugrel versus ticagrelor in acute myocardial infarction treated with primary angioplasty: the PRAGUE-18 study. Journal of the American College of Cardiology 2017. doi: 10.1016/j.jacc.2017.11.008