EMPIRE

 Adresář registrů
EMPIRE

Klinický registr pacientů s idiopatickou plicní fibrózou (IPF).

start projektu: prosince 2014

Projekt EMPIRE je mezinárodní, multicentrický, observační, neintervenční registr pacientů s idiopatickou plicní fibrózou v České republice a v dalších zemích střední a východní Evropy.

Podle American Thoracic Society (ATS) a European Respiratory Society (ERS) je idiopatická plicní fibróza definována jako specifická forma chronické fibrotizující intersticiální pneumonie, která postihuje výlučně plicní parenchym. Mezi hlavní charakteristiky tohoto onemocnění se řadí abnormální histologický nález (obvyklá intersticiální pneumonie, UIP) z chirurgické biopsie plic, vyloučení všech ostatních příčin intersticiálních plicních onemocnění, omezení funkce plic a/nebo omezení výměny plynů a radiologické (RTG, HCRT) abnormality a negativní výsledek vyšetření BAL. IPF je považována za vzácné onemocnění; nedávné studie zabývající se touto problematikou však poukazují na to, že incidence je možná mnohem vyšší, než se až dosud zdálo.

Primární cíl projektu:

  • vyhodnotit incidenci, prevalenci a mortalitu IPF v zemích střední a východní Evropy.

Sekundární cíl projektu:

  • popsat základní charakteristiky (např. věk, pohlaví, rizikové faktory apod.) pacientů s IPF.

Další důležité informace:

  • Odborný garant: doc. MUDr. Martina Vašáková, Ph.D.
  • Partneři: desítky pneumologických pracovišť ve čtyřech zemích střední a východní Evropy (podrobnější informace najdete na www stránkách projektu EMPIRE)
EMPIRE: klinický registr pacientů s idiopatickou plicní fibrózou (IPF)