RENIS II - Registr pacientů s karcinomem ledvin

 Adresář registrů
RENIS II - Registr pacientů s karcinomem ledvin

RENIS II představuje multicentrickou, neintervenční, observační, prospektivní studii pacientů s karcinomem ledvin (I. – IV. stádium).

 

start projektu: 08/2020

Jde o multicentrický systém pro hodnocení průběhu a výsledků sledovaných pacientů, potažmo sledovaných léčivých přípravků a případné sekvence léčby. Na projektu by měla participovat všechna centra onkologické péče evidující pacienty s RCC. Celý systém je otevřený pro případný vstup dalších účastníků. Registr byl v roce 2020 iniciován v pěti centrech (MOÚ, FN Olomouc, Thomayerova nemocnice, FN Hradec Králové, KN Liberec) a postupně bude dle možností rozšiřován i do dalších center.

Iniciátorem projektu je Česká onkologická společnost ČLS JEP. Garantem registru je Doc. MUDr. Alexandr Poprach, Ph.D.. Technické zázemí projektu, projektové řízení, smluvní zajištění a statistické zpracování dat zajišťuje Institut biostatistiky a analýz, s.r.o. (IBA).

Primárním cílem studie je sledování celkového počtu pacientů s diagnózou RCC v České republice.

Sekundární cíle studie jsou následující:

  • Hodnocení efektivity sledované léčby a použitých léčebných režimů
  • Analýza přežití pacientů ve vztahu k sledovaným klinickým faktorům
  • Hodnocení bezpečnosti sledované léčby