D-side

 Adresář registrů
D-side

Projekt D-side je výzkumným počinem Kliniky plastické chirurgie u sv. Anny a na projektu spolupracuje s Institutrem biostatistiky a analýz, s.r.o. Konkrétně se jedná o sběr klinických dat pacientek ohledně jejich rozhodování (ne)podstoupit preventivní odstranění mléčné žlázy.

start projektu: 01/2022

O téma karcinomu prsu se zajímáme, protože se jedná o nejčastější zhoubný nádor u žen.

Ženy, s vysokým rizikem vzniku karcinomu prsu, jsou v rámci prevence lékaři informovány o možnosti preventivního odstranění mléčných žláz, tzv. profylaktické mastektomie, která se zpravidla provádí současně s rekonstrukcí prsu. Tato operace představuje jeden z nejúčinnějších nástrojů primární prevence karcinomu prsu.

Cílem tohoto projektu je zjistit více, co ženy prožívají během rozhodování o preventivní operaci, a jejich potřebách.

Hlavním účelem sběru dat je zvýšení informovanosti o kontextu rozhodovacího procesu těchto žen. Informace od Vás pomohou zdravotníkům lépe reagovat na potřeby dalších žen v podobné situaci (s potvrzenou mutací v genech zodpovědných za dědičné formy karcinomu prsu) a umožní lékařům uzpůsobovat svůj přístup ke konkrétním pacientkám v průběhu léčby.

Věříme také tomu, že Vámi nasdílené zkušenosti pomohou usnadnit toto složité rozhodování jiným ženám ve stejné situaci. A my my pomůžeme v rozhodování Vám.

Projekt je určen pro všechny ženy bez rozdílu věku, národnosti, víry aj. s potvrzenou mutací v genech BRCA 1, 2, které se rozhodují či se dříve rozhodovaly o (ne)podstoupení preventivního odstranění mléčné žlázy a byly již informovány o souvisejících rizicích vzniku dědičné formy karcinomu prsu. Zajímáme se tedy o ženy, které se rozhodují, i ženy, které se již rozhodly a mají před operací nebo jsou ve sledování.

Odborný garant projektu: doc. MUDr. Libor Streit, Ph.D.

Management projektu: Institut biostatistiky a analýz, s.r.o.