CZECH 2

 Adresář registrů
CZECH 2

Již ukončený klinický registr pacientů s akutními koronárním syndromy v České republice.

start projektu: 06/2012

ukončení projektu: 04/2013

Akutní koronární syndromy (acute coronary syndromes, ACS) představují v evropských zemích jednu z hlavních příčin přijetí do nemocnice a úmrtí. V porovnání s ostatními oblastmi Evropy je prevalence ischemické choroby srdeční ve východní Evropě vyšší.

Cílem projektu bylo získat epidemiologické informace a zhodnotit strategii léčby u všech pacientů hospitalizovaných s akutním koronárním syndromem (AKS) v přesně definované oblasti ČR.

  • Odborný garant: prof. MUDr. Petr Widimský, Ph.D.
  • Podpora: AstraZeneca Czech Republic, s.r.o.
  • Partneři: desítky kardiologických pracovišť na celém území České republiky