VINCI - Virtual patient in cardiology and diabetology

 Adresář registrů
VINCI - Virtual patient in cardiology and diabetology

VINCI PROJECT představuje sérii virtuálních pacientů z oblastí kardiologie a diabetologie. Vzdělávací obsah byl vytvořen pro účely celoživotního vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví, a to zejména v oborech interního lékařství, kardiologie, diabetologie, nefrologie a neurologie. Jedná se o kazuistiky s lineárním průchodem s dodanými fakultativními otázkami a generátorem skóre, které přibližuje virtuální pacienty do oblasti tzv. vážných her. Postupně budou přibývat další případy virtuálních pacientů k řešení.

start projektu: 03/2022

VINCI PROJECT presents a series of virtual patients from the fields of cardiology and diabetology. The educational content was created for the purpose of lifelong education of healthcare workers, especially in the fields of internal medicine, cardiology, diabetology, nephrology and neurology. These are case studies with a linear passage with supplied optional questions and a score generator that brings virtual patients closer to the so-called weigh it area. Gradually, more cases of virtual patients will be added to be solved.

VINCI patří mezi vzdělávací projekty virtuální-pacient.cz.