MDS

 Adresář registrů
MDS

MDS - Clinical registry of patients with MyeloDysplastic Syndrome

 

start projektu: 01/2009

Projekt MDS je mezinárodní klinický registr pacientů s myelodysplastickým syndromem. Registr slouží ke sběru a vyhodnocování epidemiologických a klinických dat (základní záznamy) a u vybraných skupin pacientů se shromažďují laboratorní a cytogenetická data (rozšířené záznamy), případně spolu s daty z výzkumných projektů a klinických studií (specializované záznamy). Na projektu se podílí 32 specializovaných center ČR. Projekt byl zahájen pod garancí pracovní skupiny MDS při ČSH; současným garantem je CZECH MDS GROUP – vědecká rada.

CZECH MDS GROUP vznikla z pracovní sekce MDS při České hematologické společnosti jako občanské sdružení lékařských odborníků zabývajících se diagnostikou, léčbou, výzkumem a vzděláváním v oblasti myelodysplastického syndromu. CZECH MDS GROUP hraje důležitou roli ve zlepšování odborných dovedností hematologů v diagnostice a zdravotní péči o pacienty s MDS.

Technologické zázemí: Institut biostatistiky a analýz, s.r.o., Poštovská 68/3, 602 00 Brno, Czech Republic