HCC VIRTUAL PATIENT

 Adresář registrů
HCC VIRTUAL PATIENT

Projekt HCC-VP.COM představuje sérii kazuistik virtuálních pacientů s karcinomem jater. Interaktivní vzdělávací obsah byl vytvořen pro účely celoživotního vzdělávání lékařů především v oboru onkologie a míří na rozvoj kompetencí v oblasti klinického rozvažování. Tento mezinárodní projekt rozšiřuje paletu on-line výukových aktivit zejména pro mladé lékaře o prvky gamifikace v procesu celoživotního vzdělávání.

start projektu: 05/2022

Virtuální pacient představuje interaktivní počítačovou simulaci reálné klinické situace nebo celého případu určenou ke vzdělávání lékařů. Projekt HCC-VP.COM prezentuje kazuistiky v podobě virtuálních pacientů v několika jazykových mutacích, přičemž jde vlastně o seriózní hry, které mohou být vynikajícím doplňkem tradiční formy vzdělávání. Jedná se o určitou gamifikaci vzdělávání usnadňující rozvoj specifických dovedností, jako je klinické uvažování, rozhodování a kritické myšlení. Integrace těchto počítačových simulací do procesu učení byla studenty i pedagogy opakovaně shledána jako velmi prospěšná [1,2,3].

Hepatocelulární karcinom (HCC) je nejčastějším primárním nádorem jater a řadí se mezi nádory s celosvětově vysokou incidencí i mortalitou[4]. Jedná se o jednu z mnoha diagnóz, které vyžadují interdisciplinární spolupráci nejméně dvou lékařských specializací – v tomto projektu se jedná o hepatogastroenterologii a onkologii. Diagnóza je obvykle stanovena v součinnosti hepatologické ambulance (popř. ambulance praktického lékaře) a onkologického centra v úzké spolupráci s radiology a v případě potřeby i s dalšími specialisty. Mezioborová spolupráce je tak zcela nezbytnou podmínkou pro efektivní diagnostiku i léčbu ve všech fázích.

HCC-VP.COM patří do skupiny vzdělávacích projektů virtuální-pacient.cz.