LEUKEMIK.CZ

 Adresář registrů
LEUKEMIK.CZ

Virtuální pacienti, vážné a seriózní hry představují výukové objekty, které jsou stále více využívány v celoživotním vzdělávání lékařů a dalších zdravotnických profesionálů. Projekt Leukemik.cz představuje sérii virtuálních pacientů – interaktivních kazuistik, které umožňují procházet diagnosticko-terapeutické postupy u chronické myeloidní leukemie (CML) a akutní lymfoblastické leukemie s pozitivním Philadelphia chromozomem (Ph+ ALL). Ačkoli největší uplatnění se předpokládá především u hematoonkologů, tato edukační IT platforma se může stát zajímavým zdrojem informací i pro specialisty v dalších lékařských oborech.

start projektu: 01/2021

Projekt Leukemik.cz ve svých virtuálních pacientech využívá čtyři hlavní pilíře učení identifikované kognitivními vědami: pozornost, aktivní učení, zpětnou vazbu a konsolidaci. Důležitým aspektem je i fakt, že autoři při tvorbě obsahu a popisu jednotlivých situací dbají na odkazování se na odbornou literaturu a doporučené klinické postupy – guidelines. Projekt tedy umožňuje interaktivní formu učení, která vhodně doplňuje klasické formy postgraduálního vzdělávání lékařů, zvláště pak hematoonkologů.

Leukemik.cz patří do skupiny vzdělávacích projektů virtuální-pacient.cz.