AHEAD

 Adresář registrů
AHEAD

Již ukončený klinický registr pacientů s akutním srdečním selháním.

start projektu: 06/2006

ukončení projektu: 12/2011

Léčebné metody akutního srdečního selhání (ASS) vycházejí většinou z empirických poznatků a nejsou doloženy velkými mortalitními studiemi. Registry a databáze z USA a z evropských zemí ukazují na velkou rozmanitost tohoto syndromu a i v tom nejdůležitějším parametru – mortalitě – se významně liší. Čtyři velká klinická pracoviště se proto rozhodla společně monitorovat, jak se akutní srdeční selhání diagnostikuje a léčí v České republice.

Cílem projektu bylo zjistit dlouhodobou prognózu pacientů hospitalizovaných pro ASS po propuštění z hospitalizace a stanovit hlavní faktory ovlivňující dlouhodobé přežívání pacientů.

  • Odborný garant: doc. MUDr. Václav Chaloupka, CSc. (Česká kardiologická společnost ČLS JEP)
  • Partneři: 6 velkých klinických pracovišť v ČR + několik menších nemocnic (podrobnější informace najdete na www stránkách projektu AHEAD)
  • Stručný přehled výsledků: podrobnější informace najdete na www stránkách projektu AHEAD
AHEAD: klinický registr pacientů s akutním srdečním selháním.