KATAB – Registr katetrizačních ablací

 Adresář registrů
KATAB – Registr katetrizačních ablací

Centrální registr postihující problematiku srdečních katetrizačních ablací.

start projektu: října 2009

Katetrizační radiofrekvenční ablace srdečních arytmií představuje metodu léčby srdečních arytmií, při které se nechirurgickou cestou zničí abnormálně vodivá tkáň myokardu. Během výkonu je dané místo v svalovině „spáleno“ a tím odstraněna její vodivost. při přetrvávajících potížích je možné ablaci provést opakovaně. Z dlouhodobého hlediska se mění spektrum arytmií, pro které se ablace provádějí. Rovněž se mění metody mapování a nové formy energie pro samotnou ablaci tkáně. KATAB je projektem centrálního registru, který ve strukturované podobě zachycuje základní údaje popisující problematiku srdečních katetrizačních ablací

Cíle projektu:

  • sběr dat o katetrizačních radiofrekvenčních ablacích a jejich analytické vyhodnocení,
  • převedení stávajících dat o katetrizačních radiofrekvenčních ablacích do nové struktury registru.

Další důležité informace:

  • Odborný garant: MUDr. Robert Čihák, CSc. (Česká kardiologická společnost)
  • Partneři: 20 kardiologických pracovišť v České republice