KARDIO-ICD – Registr implantabilních kardioverter-defibrilátorů (ICD)

 Adresář registrů
KARDIO-ICD – Registr implantabilních kardioverter-defibrilátorů (ICD)

Centrální registr postihující problematiku implantace implantabilních kardio-verter defibrilátorů (ICD).

start projektu: 12/2009

Implantace kardioverter-defibrilátoru (ICD) je základní léčebný postup při srdečních arytmiích a jako prevence náhlé srdeční smrti. Indikace k ICD jsou shrnuty v Zásadách pro implantaci kardiostimulátorů, implantanbilních kardioverterů-defibrilátorů a systémů pro srdeční resynchronizační léčbu. Klinické studie potvrdily implantaci ICD jako účinnější léčbu oproti léčbě antiarytmiky. Projektem Kardio-ICD vzniká centrální registr, který ve strukturované podobě zachycuje údaje, které postihují problematiku implantace ICD indikovaným pacientům.

Cíle projektu:

  • sběr dat o implantaci ICD a jejich analytické vyhodnocení,
  • zjednodušení a parametrizace procesu schvalování implantace ICD,
  • převedení stávajících dat o implantacích ICD do nové struktury registru.

Další důležité informace:

  • Odborný garant: MUDr. Jan Bytešník, CSc. (Česká kardiologická společnost)
  • Partneři: 18 kardiologických pracovišť v České republice

Vzhledem ke spuštění nového registru výkonů v arytmologii v registrech ÚZIS (moduly 7 a 8) prosíme, abyste do registrů ICD, KATAB a REPACE zadávali pouze výkony provedené v roce 2023.
Děkujeme, IBA MU