CAR

 Adresář registrů
CAR

Již ukončený klinický registr pacientů s těžkým perzistujícím alergickým astmatem, kteří byli léčeni omalizumabem (Xolair®).

start projektu: 01/2011

ukončení projektu: 09/2018

Projekt CAR (Czech Anti-IgE Registry) byl zaměřen na monitorování počtu pacientů s těžkým perzistujícím alergickým astmatem, kteří jsou léčeni anti-IgE monoklonální protilátkou (omalizumab), sledování rizikových a prognostických faktorů u těchto pacientů, průběh terapie a její výsledky.

Asthma bronchiale je komplexní, v mnoha aspektech variabilní onemocnění. Typickým rysem, který je popisován již v definici astmatu, je variabilita bronchiální obstrukce. V klinické praxi se můžeme setkat s variabilitou klinických projevů astmatu, tzv. s různými fenotypy a s variabilitou odpovědi na léčbu proti zánětu dýchacích cest. U části pacientů s astmatem léčba dle platných doporučené selhává, jejich astma je těžké, perzistující a alergické. Tato situace nastává asi u 5–10 % astmatiků, kde nemoc probíhá pod obrazem častých exacerbací, progresivní ztráty plicních funkcí v čase, špatné kvality života a vyšší morbidity i mortality.

Monoklonální anti-IgE protilátka omalizumab (Xolair®) z kategorie biologické léčby je vhodná pro těžké, perzistující, alergické, IgE zprostředkované astma, kde léčebné prostředky podle platných doporučení GINA (Global Initiative for Asthma) nevedou k dosažení uspokojivé kontroly astmatu.

Vzhledem k finančním omezením Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) určil pro preskripci této látky několik podmínek (pacienti nekuřáci, IgE pacienta 30 až 700 IU/ml, atd.) V rámci tohoto projektu jsme prozkoumali cílovou populaci, která splňuje tyto požadavky a najít podmínky dobré odpovědi na tuto léčbu. Nasbíraná data následně přispěla k dalšímu jednání se zdravotnickými institucemi a zdravotními pojišťovnami.

Cíle projektu:

  • zhodnocení terapeutických výsledků léčby přípravkem Xolair® za preskripčních podmínek definovaných regulační autoritou odpovědnou za úhrady léčiv v České republice,
  • identifikace prognostických faktorů, které pomohou definovat pacienty, u kterých se předpokládá odpověď na tuto léčbu.

Další důležité informace:

  • Odborný garant: MUDr. Vratislav Sedlák (Fakultní nemocnice Hradec Králové)
  • Podpora: Novartis s.r.o.
  • Partneři: 16 plicních a alergologických pracovišť v České republice (jejich aktuální přehled naleznete na www stránkách projektu CAR)
  • Stručný přehled výsledků: podrobnější informace najdete na www stránkách projektu CAR
CAR: registr pacientů s těžkým perzistujícím alergickým astmatem, kteří jsou léčeni omalizumabem.