NET – NEuroendocrine Tumours

 Adresář registrů
NET – NEuroendocrine Tumours

Český registr neuroendokrinních nádorů.

start projektu: 10/2009

Registr neuroendokrinních nádorů (NET) je první českou databází, která systematicky shromažďuje údaje o pacientech s tímto onemocněním. Evropská společnost pro neuroendokrinní nádory (ENETS) vyvíjí celoevropský registr nazvaný European Neuroendocrine Tumour Registry; jeho struktura a podmínky pro zapojení však nevyhovují potřebám české Kooperativní skupiny pro neuroendokrinní nádory, jejíž snahou je vytvořit vlastní český registr, se zachováním plné kompatibility s výše zmiňovaným evropským registrem.

Primární cíle projektu:

  • sledování celkového počtu pacientů léčených v České republice (epidemiologie),
  • hodnocení bezpečnosti léčby,
  • hodnocení efektivity léčby.

Sekundární cíle projektu:

  • analýza přežívání pacientů ve vztahu k sledovaným klinickým faktorům,
  • analýza souboru pacientů léčených ve vztahu k referenčním populačním datům ČR.

Další důležité informace:

  • Odborný garant: prim. MUDr. Eva Sedláčková, MBA (Kooperativní skupina pro neuroendokrinní nádory)
  • Partneři: 18 onkologických pracovišť v České republice