TAVI

 Adresář registrů
TAVI

Klinický registr zaměřený na sběr dat pacientů, u kterých je prováděna katetrizační implantace aortální chlopně (transcatheter aortic valve implantation, TAVI).

start projektu: září 2010

Cílem projektu TAVI je sledování a vyhodnocování terapie pacientů léčených touto metodou, a to s úplným pokrytím všech těchto výkonů prováděných v ČR. Projekt TAVI je součástí registru Transcatheter Valve Treatment (TCVT), což je pilotní projekt pokrývající 12 převážně evropských zemí (Belgie, Česká republika, Dánsko, Francie, Itálie, Izrael, Německo, Nizozemsko, Polsko, Španělsko, Švýcarsko, Velká Británie).

Primární cíle projektu:

 • sledování celkového počtu pacientů léčených v České republice (epidemiologie),
 • hodnocení bezpečnosti léčby,
 • hodnocení efektivity léčby.

Sekundární cíle projektu:

 • publikační výstupy,
 • analytická podpora center,
 • analýza přežívání pacientů ve vztahu k sledovaným klinickým faktorům,
 • analýza souboru pacientů léčených ve vztahu k referenčním populačním datům ČR,
 • podpora tohoto typu implantací v ČR, komparace se zahraničím,
 • napojení na evropské registry.

Další důležité informace:

 • Odborný garant: MUDr. Petr Kala, Ph.D. (Fakultní nemocnice Brno)
 • Partneři: 12 kardiologických center v České republice